De Surinaamse gokwet

Als speler wil je natuurlijk weten waar je in Suriname allemaal rekening mee moet houden als je gaat gokken. Want welke spellen kan en mag je allemaal in dit Zuid Amerikaanse land spelen? Ook op het gebied van de (online) casino’s zelf zijn dat soort zaken handig om te weten. Hoe staat het bijvoorbeeld met het toezicht, de veiligheidseisen en meer van dat soort zaken?

Om concrete antwoorden te geven op al deze vragen dienen we de Surinaamse wetboeken te hanteren. De door de overheid aangestelde wet- en regelgeving bepaalt immers de lokale wetten. Hierin vind je dan ook alle details omtrent dit onderwerp. Maar wees gerust, we gaan je echt niet vragen om de gehele gokwet door te nemen. Nee. Wij hebben dit reeds voor je gedaan en zullen alle belangrijke speerpunten hieronder voor je samenvatten. Zo weet je straks precies waar je aan toe bent, en wat je wel en niet mag doen op het gebied van gokken in Suriname.

De Wet Hazardspelen (1962)

De eerste wetten en regels omtrent deelname aan kansspelen werden vastgelegd in “De Wet Hazardspelen”. Een hazardspel is overigens een oude term voor kansspel, maar dat terzijde. Die wet werd destijds in het leven geroepen om gokken legaal te maken alsmede te kunnen starten met de bouw van grote, luxe casino’s. De vraag naar dit soort amusement was namelijk gigantisch, en kwam met name uit de hoek van de vele, welgestelde toeristen.

Toch kampte de toenmalige Surinaamse regering met een groot dilemma. Enerzijds zagen ze de legalisering als een goudmijn, er zouden immers miljoenen dollars aan extra belastingen binnen stromen. Daarnaast zorgde het ook voor een flinke impuls voor het toerisme en de lokale bedrijven. Aan de andere kant maakte de regering zich enorme zorgen over de verslavingsproblematiek. Mede ook, omdat een flink deel van de bevolking reeds onder de armoedegrens leefde. De kans dat die toch al kwetsbare groep hierdoor verleid zou worden te gaan spelen, met alle risico’s van dien, zorgde voor de nodige discussies tussen de betrokken politieke partijen.

En zoals dat wel vaker gaat in een “democratie,” werd er uiteindelijk voor een halfbakken compromis gekozen. In De Wet Hazardspelen werd namelijk vastgelegd dat gokken legaal werd voor toeristen, maar dat het verbod op deelname aan kansspelen voor de lokale bevolking bleef staan. Dit concept werd afgekeken van het beleid zoals we dat van het rijke Monaco kennen. Wel was er een soort loophole toegevoegd waarmee Surinamers alsnog toegang konden krijgen tot het casino: indien ze begeleid werden door een niet-Surinamer (lees: toerist), dan mocht hen alsnog de toegang worden verschaft.

Bron: http://www.dna.sr/media/125478/Initiatiefvoorstel_wijz._wet_Hazardspelen_1962.pdf

de surinaamse gokwet

Beste online casino's van Suriname

Bonus tot wel:
$100
Welkomstbonus
* Alleen voor nieuwe spelers
Bonus tot wel:
$100
Welkomstbonus
* Alleen voor nieuwe spelers
wijziging casinowet

Wijziging gokwet (2016)

Sinds eind jaren 90 is het internet uitgegroeid tot een haast onmisbare techniek voor consumenten zoals als jij en ik. Dat heeft als gevolg gehad dat er de afgelopen decennia ook op commercieel gebied een flink verschuiving heeft plaats gevonden. En dat geldt zeker ook voor de Surinaamse gokindustrie. Waar men vroeger alleen terecht kon bij de lokale casino’s in steden als Paramaribo en Lelydorp, schieten de online casino’s de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond. De mogelijkheden voor gokkers en gokbedrijven zijn tegenwoordig haast eindeloos te noemen.

Dit alles was de regering in Suriname uiteraard ook niet ontgaan. Vandaar ook dat er in 2016 een nieuwe wetsvoorstel werd ingediend met als doel de oude, reeds achterhaalde gokwet uit 1962 (De Wet Hazardspelen) uit te breiden en aan te passen aan de hedendaagse standaarden.

Uiteindelijk duurde het tot 2021 voordat deze nieuwe wet van kracht ging. Hierbij werden diverse veranderingen doorgevoerd waarvan de volgende 2 zaken de grootste impact hadden op de bevolking:

 • Online gokken in Suriname werd in 2021 legaal. Gokbedrijven dienen wel in het bezit te zijn van een lokale, door de overheid verleende gokvergunning;
 • Het casinoverbod voor de Surinaamse bevolking werd opgeheven. Vanaf dit moment konden alle Surinamers dus legaal gokken, zowel offline als online;
 • Het verbod blijft wel staan voor Surinamers met een uitkering, of mensen die op een andere manier financieel ondersteund worden door de overheid.

De kansspelautoriteit in Suriname

Gaming Board

Om alle nieuwe wetgeving in goede banen te lijden heeft de Surinaamse president een kansspelcommissie opgericht. Dit instituut kan vergeleken worden met de Nederlandse Kansspelautoriteit (KSA) en heeft dan ook vergelijkbare kerntaken:

 • Het creëren van een eerlijke en veilige spel- en speelomgeving voor consumenten;
 • Het tegengaan van criminaliteit (illegale casino’s, witwassen, etc.);
 • Het voorkomen van kansspelverslaving;
 • Toezicht op de casino’s (naleving wet- en regelgeving).

Hoewel deze toezichthouder al enkele jaren bestaat, is deze vooralsnog alleen op de achtergrond actief. Zo hebben ze bijvoorbeeld nog geen officiële website, en is het voor consumenten (Surinaamse gokkers en toeristen) nog niet mogelijk om contact op te nemen met deze organisatie voor het indienen van vragen of klachten.

Toezicht en Controle Instituut Kansspelen

Naast de oprichting van de kansspelautoriteit (Gaming Board) werd er ook een extra hulpinstantie opgericht in 2009 genaamd het Toezicht en Controle Instituut Kansspelen, gevestigd in Paramaribo. Deze organisatie ondersteund de Surinaamse Gaming Board (toezichthouder) op tal van vlakken ten behoeve van de Wet Toezicht en Controle Kansspelen. De hoofdtaken van deze instelling zijn:

 • Adviseren van instanties, gokbedrijven en de Surinaamse overheid;
 • Financiële fraude en witwaspraktijken melden bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties;
 • Het beoordelen van vergunningsaanvragen;
 • Het invoeren en doorvoeren van beleid voor gokprentie;
 • Het schrijven van richtlijnen voor de inrichting en exploitatie van kansspelen;
 • Identificeren van gokverslaafden en hen de nodige tools bieden om de verslaving op te lossen;
 • Toezicht en controle op het naleven van de diverse wetgeving (Loterijwet 1939, De Wet Hazardspelen 1962);
 • Verzamelen van gegevens omtrent illegaal aanbod in Suriname.

Bron: https://www.dna.sr/media/45174/SB_2009__No_78_wet_toezicht_en_controle_Kansspelen.pdf

Wet Casinowezen (2021)

In 2021 werd er ook een andere gokwet doorgevoerd in Suriname, namelijk de Wet Casinowezen. Deze is opgezet op de gokmarkt te reguleren en om gokbedrijven die zich in Suriname willen vestigen te voorzien van de nodige handvaten.

In het kort komt de wet op het volgende neer:

 • Ieder casino dient in het bezit te zijn van een door de overheid verleende gokvergunning. Het Toezicht en Controle Instituut Kansspelen voorziet de Surinaamse president hierbij van het nodige advies;
 • Door de president kunnen maximaal 20 vergunningen worden verleend;
 • Bovenop de 20 vergunningen kan de president, na goedkeuring van De Nationale Assemblee, nog maximaal 2, in Suriname te bouwen vijfsterrenhotels van grote, internationale ketsen goedkeuren;
 • Iedere casinovergunning word verleend voor een periode van 5 jaar. Hierna kan deze met 5 jaar verlengd worden.

Om op een juiste manier met de overheid te kunnen schakelen en met een mond namens de gokindustrie te kunnen spreken, hebben de gokbedrijven zelf een brancheorganisatie opgericht: De Vereniging van Casinohouders in Suriname (VCS).

Bron: https://dna.sr/media/337618/21_2093__Pres._Sur._Santokhi_Ch.__Aanb._ontwerpwet_Wet_Casinowezen.pdf

wet casinowezen
© Copyright 2022 Roulette Suriname